Vietravel

Ban hành Điều lệ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 và Điều lệ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

12/01/2018    4.6/5 trong 5 lượt 
Ban hành Điều lệ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 và Điều lệ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII năm 2018
Ban Truyền thông LĐQVVN xin gửi đến các anh chị Quyết định số 29/QĐ-BVHTTDL ngày 5/1/2018 Ban hành Điều lệ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 và Điều lệ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Môn quần vợt sẽ thi đấu 7 nội dung: Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ, Đồng đội nam, Đồng đội nữ, Đôi nam nữ tại Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội.

Ban Truyền Thông