Vietravel

Bảng xếp hạng VĐV Quốc gia và Thanh thiếu niên toàn quốc tháng 7 năm 2018

20/07/2018    4.6/5 trong 5 lượt 
Bảng xếp hạng VĐV Quốc gia và Thanh thiếu niên toàn quốc tháng 7 năm 2018
Ban Truyền thông LĐQVVN gửi tới Quý vị, VĐV BXH (Ranking) VĐV Quốc gia & Thanh thiếu niên tháng 7/2018 và Phương pháp tính - quy đổi điểm được áp dụng thay đổi bổ sung năm 2018.
Link tải BXH Thanh thiếu niên: http://bit.ly/2uBpVEc

Link tải BXH VĐV Quốc gia: http://bit.ly/2LxOEji

Link tải Phương pháp tính - Quy đổi điểm bổ sung (2018): http://bit.ly/2JFrq94
Ban Truyền Thông