Vietravel

Bình đẳng giới trong quần vợt

08/07/2020    4.6/5 trong 5 lượt 
Bình đẳng giới trong quần vợt
Hân hạnh được giới thiệu Bộ công cụ hỗ trợ chương trình bình đẳng giới ITF - Advantage All cho các quốc gia thành viên.

Bất kể bạn sống ở nơi đâu, bình đẳng giới cũng là quyền cơ bản của con người. Phụ nữ, trẻ em gái chiếm tới một nửa dân số thế giới. Nhưng ngày nay, vấn đề bất bình đẳng giới vẫn đang hiện hữu ở mọi nơi trên thế giới, trên tất cả các vấn đề trong xã hội, trong bộ máy chính trị, lãnh đạo, trong kinh doanh và đặc biệt là trong thể thao.

Như đã đề ra trong Chiến lược bình đẳng giới của của ITF đã được đưa ra vào năm 2018 (ITF Advantage All), chúng tôi cam kết giải quyết các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới trên mọi khía cạnh của môn thể thao này. Báo cáo Quản trị ASOIF gần đây cho biết, chúng ta cần phải hành động nhiều hơn nữa và chúng tôi cần sự chung tay của các bạn để quần vợt trở thành một trong những môn thể thao của Olympic và Paralympic đi đầu trong vấn đề này.

Vui lòng nhấn vào các liên kết sau đây để tải các tài liệu hướng dẫn:

Write your own Strategy Guide

Balance the Board Guide

Brand and Communications Guide

Công cụ Self-Assessment trực tuyến của chúng tôi sẽ giúp đánh giá các chính sách, chương trình và mục tiêu tổ chức hiện tại của bạn có đáp ứng tiêu chuẩn về bình đẳng giới hay không. Chúng tôi muốn tất cả mọi người hãy hoàn thành đánh giá này vì nó cung cấp một điểm khởi đầu hữu ích để xác định các ưu tiên và định hướng trong tương lai. Các bạn có thể tự đánh giá bằng cách nhấn vào liên kết sau đây: NA Self-Assessment tool.

Để hỗ trợ nhiều hơn về vấn đề này, chúng tôi sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến về Bình đẳng giới vào đầu tháng 8 về cách sử dụng thông tin trong các hướng dẫn kể trên một cách hiệu quả. Chúng tôi cũng đã thiết lập một kênh liên lạc chuyên dụng cho bất cứ câu hỏi nào – AdvantageAll@itftennis.com. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi một địa chỉ email để liên lạc thư từ liên quan đến Bình đẳng giới muộn nhất vào ngày 31/7/2020.

Chúng tôi mong được đồng hành cùng các bạn trong hành trình quan trọng này, và cùng nhau giải quyết các vấn đề đó. Để có được bình đẳng giới trong thể thao, đòi hỏi sự cam kết của mọi người. Chúng ta phải cùng nhau hành động để đạt được sự tiến bộ. Đối với chúng tôi, đó không phải là một sự lựa chọn, mà là nghĩa vụ chung để quần vợt luôn là một môn thể thao công bằng.

Trân trọng./.

 

Ban Truyền Thông
ITF