Vietravel

BXH (Ranking) VĐV Quốc gia và TTN toàn quốc tháng 7/2017 (đã cật nhật)

17/07/2017    4.65/5 trong 18 lượt 
BXH (Ranking) VĐV Quốc gia và TTN toàn quốc tháng 7/2017 (đã cật nhật)
BXH (Ranking) VĐV Quốc gia và Thanh thiếu niên toàn quốc tháng 7/2017 đã cập nhật điểm sau giải vô địch TTN toàn quốc 2017 tại Cần Thơ.
Link tải file BXH VĐV Quốc Gia tháng 7/2017

../../../../upload/file/BXH%20VDV%20Quoc%20Gia%20T7-2017%20(%C4%91%C3%A3%20c%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt).xlsx

Link tải file BXH VĐV Thanh thiếu niên tháng 7/2017

../../../../upload/file/BXH%20VDV%20TTN%20T7-2017%20(%C4%91%C3%A3%20c%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt).xlsx

Đơn nam quốc gia


Đơn nữ quốc gia


Đôi nam quốc gia


Đôi nữ quốc gia


Đôi nam nữ quốc gia


Đơn nam U10


Đơn nữ U10


Đơn nam U12


Đơn nữ U12


Đơn nam U14


Đơn nữ U14


Đơn nam U16


Đơn nữ U16


Đơn nam U18


Đơn nữ U18


Đôi nam U16


Đôi nữ U16


Đôi nam U18


Đôi nữ U18
Ban Truyền Thông - LĐQVVN