Vietravel

BXH VĐV Quốc gia & Thanh Thiếu niên cập nhật tháng 7/2019

29/07/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
BXH VĐV Quốc gia & Thanh Thiếu niên cập nhật tháng 7/2019
Ban Truyền thông LĐQVVN kính gửi tới Quý vị BXH Vận động viên Quốc gia & Thanh Thiếu Niên VTF tháng 7/2019. BXH này được sử dụng làm căn cứ sắp xếp hạt giống trong Lễ bốc thăm giải VTF Junior Tour 3 - Head Cup 2019 từ ngày 02 đến 10/8 & VTF Pro Tour 200 - 3 - Sunworld Cup 2019 từ ngày 11 đến 18/8/2019 sắp tới tại Thành phố Đà Nẵng.
Ban Truyền Thông