Vietravel

GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - CÚP VIETRAVEL 2015

Giải quần vợt vô địch Đồng đội quốc gia là một trong ba giải đấu lớn nhất của quần vợt Việt Nam, được tổ chức từ ngày 10 đến 15/5/2015 tại Cụm sân An Cựu City – TP. Huế.