Vietravel

Thông báo Hội thảo huấn luyện HLV khu vực Đông Nam Á của ITF lần thứ 19 mở rộng - by BNP Paribas Hong Kong

25/07/2018    4.6/5 trong 5 lượt 
Ban truyền thông LĐQVVN xin gửi tới Quý vị Thông báo Hội thảo huấn luyện HLV khu vực Đông Nam Á của ITF lần thứ 19 mở rộng - by BNP Paribas Hong Kong.
Link tải Thông báo: http://bit.ly/2uMlhnb
Ban Truyền Thông