Vietravel

Kết quả thi khóa đào tạo trọng tài cấp 1 quốc gia tại TP Đà Nẵng năm 2019

16/01/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Kết quả thi khóa đào tạo trọng tài cấp 1 quốc gia tại TP Đà Nẵng năm 2019
23 học viên đã đỗ và sẽ được cấp thẻ trọng tài cấp 1 Quốc gia (trong đó có 05 học viên đỗ xuất sắc), 11 học viên sẽ thi lại bài thi lý thuyết (có thể dự thi cùng 1 khóa học khác hoặc sẽ được tổ chức vào một dịp gần nhất) và 03 học viên phải học lại một khóa học mới. Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ in thẻ trọng tài cấp 1 VTF cho 23 học viên và gửi về LĐQV Đà Nẵng
Danh sách các học viên đỗ khoá học: http://bit.ly/2D9VTMw
Ban Truyền Thông