Vietravel

Lời giới thiệu                           

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (Vietnam Tennis Federation - VTF)

Được thành lập theo Quyết định số 42/CT của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính Phủ) ngày 27/05/1989.

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) là tổ chức xã hội nghề nghiệp, hoạt động theo điều lệ được Bộ Nội Vụ phê duyệt (điều lệ sửa đổi và bổ sung năm 2004).

- Hoạt động theo sự quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Là thành viên chính thức của: Ủy Ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF), Liên đoàn Quần vợt Châu Á (ATF) và Liên đoàn Quần vợt Đông Nam Á (SeaTF).

Hiện nay VTF có 51 đơn vị thành viên (bao gồm LĐQV các tỉnh, thành phố và các Ngành như Du lịch, Ngân hàng, Diễn đàn Vntennis, … và đã có thành viên là Hội Quần vợt của người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Liên bang Nga – ViTAR)