Vietravel

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT VIỆT NAM (Kỳ họp thứ 18 Khóa V)

15/11/2016    4.65/5 trong 18 lượt 
LĐQVVN
 NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT VIỆT NAM

(Kỳ họp thứ 18 Khóa V)

Thực hiện Điều lệ Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, quy chế hoạt động của Ban Chấp hành khóa V (nhiệm kỳ 2010-2015) và chương trình kế hoạch công tác năm 2016.

          Ngày 01/7/2016  Ban Thường vụ Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đã họp phiên toàn thể kỳ họp thứ 18 Khóa V tại Hà Nội với sự tham gia của 08/10 thành viên Ban Thường vụ LĐQVVN.

          Chủ trì Hội nghị: Ông Nguyễn Danh Thái – Chủ tịch.

          Đại biểu dự Hội nghị: Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng – Tổng cục TDTT.

          Sau một buổi sáng làm việc tập trung, dân chủ và trách nhiệm. Hội nghị đã thảo luận các văn kiện và thống nhất triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội đại biểu của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2020) và quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

1.  Về các tài liệu, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ:

-  Tiếp tục hoàn thiện toàn bộ các báo cáo, quy chế và làm văn bản báo cáo lãnh đạo cấp trên xin phép tổ chức Đại hội Liên đoàn Quần vợt Việt Nam khóa VI.

2. Về báo cáo của Ban Kiểm tra: Đồng chí Vũ Thế Phiệt, Trưởng BKT đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm tra về các hoạt động của LĐQVVN Khóa V (2010-2015) và Giải đáp các ý kiến, khiếu nại của hai đồng chí trong BCH Liên đoàn. Ban Kiểm tra cần làm rõ, cụ thể hơn hai đơn thư kiến nghị. Đồng chí nào còn thắc mắc kiến nghị thì gửi văn bản về Liên đoàn, Ban Kiểm tra tiếp tục kiểm tra.

          3. Về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Khóa VI và đại biểu tham dự Đại hội:

          a. Vị trí Chủ tịch:

          -  Giới thiệu đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ ra ứng cử vị trí Chủ tịch phải lấy ý kiến tại kỳ họp Ban Chấp hành.

-      Đồng chí Nguyễn Minh Tâm sẽ trả lời việc đồng ý ứng cử vị trí Chủ tịch tại kỳ họp BCH chiều cùng ngày.

-      Để đảm bảo dân chủ và theo đúng quy định của Điều lệ, tại kỳ họp BCH chiều cùng ngày BCH vẫn có quyền ứng cử và đề cử bổ sung vào các vị trí lãnh đạo và BCH.

b.  Danh sách đề cử Ban Chấp hành LĐQVVN Khóa VI giới thiệu ra Đại hội:

Ban Thường vụ giới thiệu ra Ban Chấp hành 22 ứng viên đề cử vào BCH LĐQVVN Khóa VI.

c.   Ban Chấp hành sẽ bỏ phiếu đồng ý hay không đồng ý các nội dung trên.

d.  Thông qua danh sách đại biểu tham dự Đại hội:

-       Đại biểu chính thức: gồm các thành viên BCH LĐQVVN Khóa V và các LĐQVVN thành viên thực hiện đóng niên liễm (gồm 2 đại biểu Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và Tổng thư ký)

-      Đại biểu khách mời: cơ quan cấp trên: Bộ VHTTDL, Bộ Nội vụ, Tổng cục TDTT, các CLB, đại diện đơn vị tài trợ, báo đài…

          4. Về Đại hội Thường niên của Liên đoàn Quần vợt Thế giới năm 2017:

-      Ban Thường vụ nhất trí về việc LĐQVVN đăng cai tổ chức Đại hội thường niên của LĐQV Thế giới từ ngày 01-04/8/2017 tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

          5. Về báo cáo công tác tài chính 6 tháng cuối năm 2016:

-  Báo cáo kinh phí chuẩn bị tổ chức Đại hội LĐQVVN Khóa VI: theo dự trù ngoài phần quà tài trợ còn cần kinh phí tiền mặt là: 220 triệu đồng

+  Đồng chí Nguyễn Minh Tâm đồng ý tài trợ cho Đại hội 150 triệu đồng.

+  Đồng chí Trần Ngọc Lịnh sẽ vận động tài trợ cho Đại hội 60 triệu đồng.

-      Báo cáo kinh phí hoạt động và lương tháng của văn phòng LĐQVVN trung bình: 70 triệu đồng/tháng chưa kể tiền thưởng cho giải.

+  Đồng chí Nguyễn Quốc Kỳ đồng ý tài trợ chi phí hoạt động văn phòng và lương trong tháng 7 và tháng 8/2016.

          Hội nghị Ban Thường vụ LĐQVVN lần thứ 16 Khóa V (2010-2015) nhất trí thông qua Nghị quyết này, yêu cầu Ban Thường vụ thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của mình, đoàn kết thực hiện tốt các nội dung ghi trên để Đại hội LĐQVVN nhiệm kỳ VI được tổ chức chu đáo, đúng thể lệ nguyên tắc và thành công tốt đẹp.

TM. BAN CHẤP HÀNH

 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Danh Thái


 

Ban Truyền thông
LĐQVVN