Vietravel

Ông David Haggerty tái đắc cử Chủ tịch ITF

27/09/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Ông David Haggerty tái đắc cử Chủ tịch ITF
Với 259 phiếu bầu (60,5%), ông David Haggerty đã tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) nhiệm kỳ 2019-23.
https://www.itftennis.com/news/311924.aspx