Vietravel

Quyết định Tập huấn đội tuyển trẻ năm 2018

24/07/2018    4.6/5 trong 5 lượt 
Quyết định Tập huấn đội tuyển trẻ năm 2018
Ban Truyền thông LĐQVVN xin gửi tới Quý vị, các VĐV Quyết định Tập huấn đội tuyển trẻ phía Bắc và phía Nam năm 2018.

Quyết định tập huấn đội tuyển trẻ phía Bắc: http://bit.ly/2v7aBPt
 
Quyết định tập huấn đội tuyển trẻ phía Nam: http://bit.ly/2JQCmkn
Ban Truyền Thông