Vietravel

Quyết định về việc Ban hành Quy định mức thu phí, lệ phí của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam

22/02/2018    4.6/5 trong 5 lượt 
Ban truyền thông LĐQVVN xin gửi tới các trưởng đoàn, HLV của các đoàn VĐV trên cả nước Quy định mức thu phú, lệ phí của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam trong năm 2018.
 

Ban Truyền Thông