Vietravel

Quyết định v/v phong cấp vận động viên Quần vợt năm 2018

24/04/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Quyết định v/v phong cấp vận động viên Quần vợt năm 2018
Ban Truyền thông LĐQVVN kính gửi tới Quý vị Quyết định số 33/QĐ-LĐQVVN v/v phong cấp vận động viên Quần vợt năm 2018. Quyết định bản gốc và Giấy chứng nhận phong cấp cho cá nhân từng vận động viên sẽ được LĐQVVN in và gửi về các đơn vị chủ quản.
Tải quyết định tại ĐÂY

Ban Truyền Thông