Vietravel

Thông báo cấp đổi thẻ Huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài năm 2015

27/03/2015    4.65/5 trong 18 lượt 
             Thông báo cấp đổi thẻ Huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài năm 2015
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt Việt Nam về việc cấp đổi thẻ cho các huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài nhằm đảm bảo tốt hơn trong công tác quản lý, theo dõi và cập nhật thông tin đầy đủ. Liên đoàn Quần vợt Việt Nam thông báo sẽ cấp đổi toàn bộ thẻ cho các huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài đã hết thời hạn sử dụng trước tháng 3/2015.


Chi tiết vui lòng xem file download kèm theo
Huy Định
VTF