Vietravel

Thông báo thay đổi thông tin tại Điều lệ các giải Thanh thiếu niên năm 2015

16/06/2015    4.65/5 trong 18 lượt 
Thông báo thay đổi thông tin tại Điều lệ các giải Thanh thiếu niên năm 2015
Do có sự thay đổi đột xuất về đơn vị tài trợ bóng tennis cho các giải quần vợt quốc gia năm 2015. Liên đoàn Quần vợt Việt Nam xin thông báo ...

Huy Định
VTF