Vietravel

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức giải Quần vợt VTF Junior Tour 4 - 2019

04/10/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức giải Quần vợt VTF Junior Tour 4 - 2019
Ban Truyền thông LĐQVVN gửi tới Quý vị Thông báo v/v thay đổi thời gian tổ chức giải Quần vợt VTF Junior Tour 4 - 2019 diễn ra từ ngày 01 đến 10/11/2019 tại Cụm sân Quần vợt Trung Long - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.

Ban Truyền Thông