Vietravel

Thông báo v/v phong cấp VĐV Quần vợt năm 2019

09/12/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Thông báo v/v phong cấp VĐV Quần vợt năm 2019
Ban Truyền thông LĐQVVN gửi tới Quý vị Thông báo v/v Phong cấp vận động viên Quần vợt năm 2019, Tiêu chuẩn và Danh sách (dự kiến) các vận động viên được phong cấp năm 2019.
 

Ban Truyền Thông