Vietravel

Thông báo v/v tổ chức Khóa trọng tài cấp 1 Quốc gia năm 2019 tại Đồng Tháp

05/11/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Thông báo v/v tổ chức Khóa trọng tài cấp 1 Quốc gia năm 2019 tại Đồng Tháp
Ban Truyền thông LĐQVVN gửi tới các anh, chị Thông báo v/v tổ chức Khóa trọng tài cấp 1 Quốc gia năm 2019 diễn ra từ ngày 29/11 đến 01/12/2019 tại thành phố Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp.
 

Ban Truyền Thông