Vietravel

Tin tức

Bế mạc giải Quần vợt Vô địch Nam – Nữ quốc gia lần 1 – Cúp Hưng Thịnh năm 2019

Bế mạc giải Quần vợt Vô địch Nam – Nữ quốc gia lần 1 – Cúp Hưng Thịnh năm 2019
Hôm nay, giải Quần vợt Vô địch Nam – Nữ quốc gia lần 1 – Cúp Hưng Thịnh năm 2019 (VTF Pro Tour 200 -1- Hưng Thịnh Cup 2019) đã bước vào ngày thi đấu cuối cùng.

Ngày thi đấu thứ tư Giải Quần vợt Vô địch Nam – Nữ quốc gia lần 1 – Cúp Hưng Thịnh năm 2019

Ngày thi đấu thứ tư Giải Quần vợt Vô địch Nam – Nữ quốc gia lần 1 – Cúp Hưng Thịnh năm 2019
Hôm nay, giải Quần vợt Vô địch Nam – Nữ quốc gia lần 1 – Cúp Hưng Thịnh năm 2019 (VTF Pro Tour 200 ...

Ngày thi đấu thứ ba Quần vợt Vô địch Nam – Nữ quốc gia lần 1 – Cúp Hưng Thịnh năm 2019

Ngày thi đấu thứ ba Quần vợt Vô địch Nam – Nữ quốc gia lần 1 – Cúp Hưng Thịnh năm 2019
Hôm nay, giải Quần vợt Vô địch Nam – Nữ quốc gia lần 1 – Cúp Hưng Thịnh năm 2019 (VTF Pro Tour 200 ...

Ngày thi đấu thứ hai Quần vợt Vô địch Nam – Nữ quốc gia lần 1 – Cúp Hưng Thịnh năm 2019

Ngày thi đấu thứ hai Quần vợt Vô địch Nam – Nữ quốc gia lần 1 – Cúp Hưng Thịnh năm 2019
Hôm nay, giải Quần vợt Vô địch Nam – Nữ quốc gia lần 1 – Cúp Hưng Thịnh năm 2019 (VTF Pro Tour 200 ...

Khởi tranh Giải quần vợt Vô địch Nam – Nữ quốc gia lần 1 – Cúp Hưng Thịnh năm 2019

Khởi tranh Giải quần vợt Vô địch Nam – Nữ quốc gia lần 1 – Cúp Hưng Thịnh năm 2019
Sáng 01/04/2019 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Định, số 236B Lê Hồng Phong, TP ...

Bế mạc Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019

Bế mạc Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019
Hôm nay, Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019 (VTF Junior Tour 1 – 2019) tại thành ...

Ngày thi đấu thứ bảy Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019

Ngày thi đấu thứ bảy Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019
Hôm nay, Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019 (VTF Junior Tour 1 – 2019) tại thành ...

Ngày thi đấu thứ sáu Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019

Ngày thi đấu thứ sáu Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019
Hôm nay, Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019 (VTF Junior Tour 1 – 2019) tại thành ...

Ngày thi đấu thứ năm Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019

Ngày thi đấu thứ năm Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019
Hôm nay, Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019 (VTF Junior Tour 1 – 2019) tại thành ...

Ngày thi đấu thứ tư Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019

Ngày thi đấu thứ tư Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019
Hôm nay, Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019 (VTF Junior Tour 1 – 2019) tại thành ...

Ngày thi đấu thứ ba Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019

Ngày thi đấu thứ ba Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019
Hôm nay, Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019 (VTF Junior Tour 1 – 2019) tại thành ...

Ngày thi đấu thứ hai Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019

Ngày thi đấu thứ hai Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019
Hôm nay, Giải Quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019 (VTF Junior Tour 1 – 2019) tại thành ...

Khởi tranh Giải quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019

Khởi tranh Giải quần vợt Vô địch năng khiếu toàn quốc năm 2019
Sáng 23/03/2019, tại Trung tâm Thể dục Thể thao Hoài Ân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ...