Vietravel

Nhân vật và sự kiện

Ngày thi đấu thứ sáu giải quần vợt Vietnam F5 Futures - Hải Đăng Cup 2018

Ngày thi đấu thứ sáu giải quần vợt Vietnam F5 Futures - Hải Đăng Cup 2018
Hôm nay 1/11, giải quần vợt nhà nghề Vietnam F5 Futures - Hải Đăng Cup 2018 bước vào ngày tranh tài thứ 6 tại Cụm sân quần vợt Hải Đăng, số 26 đường Hoàng Lê Kha, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Hoàng Nam - Quốc Khánh lên ngôi vô địch tại Vietnam F4 Futures 2018

Hoàng Nam - Quốc Khánh lên ngôi vô địch tại Vietnam F4 Futures 2018
Hôm nay 28/10, giải quần vợt nhà nghề Vietnam F4 Futures - Hải Đăng Cup 2018 bước vào ngày thi đấu ...

Ngày thi đấu thứ sáu giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018

Ngày thi đấu thứ sáu giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018
Hôm nay, 29/10, Giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018 bước vào ngày thi đấu thứ ...

Ngày thi đấu thứ năm giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018

Ngày thi đấu thứ năm giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018
Hôm nay, 28/10, Giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018 bước vào ngày thi đấu thứ ...

Ngày thi đấu thứ tư giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018

Ngày thi đấu thứ tư giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018
Hôm nay, 27/10, Giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018 bước vào ngày thi đấu thứ ...

Ngày thi đấu thứ ba giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018

Ngày thi đấu thứ ba giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018
Hôm nay, 26/10, Giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018 bước vào ngày thi đấu thứ ...

Ngày thi đấu thứ hai giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018

Ngày thi đấu thứ hai giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018
Hôm nay, 25/10, Giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018 bước vào ngày thi đấu thứ ...

Ngày thi đấu đầu tiên giải quần vợt Vietnam F4 Futures – Hải Đăng Cup 2018

Ngày thi đấu đầu tiên giải quần vợt Vietnam F4 Futures – Hải Đăng Cup 2018
Hôm nay 22/10, giải quần vợt nhà nghề Vietnam F4 Futures - Hải Đăng Cup 2018 thức bước vào ngày ...

Giải quần vợt quốc tế Vietnam F4 Futures - Hải Đăng Cup 2018

Giải quần vợt quốc tế Vietnam F4 Futures - Hải Đăng Cup 2018
Từ ngày 20-28/10/2018, tại Cụm sân quần vợt Hải Đăng, số 26 đường Hoàng Lê Kha, thành phố Tây Ninh, ...

Khởi tranh Giải quần vợt quốc tế Côn Minh Mở rộng 2018

Khởi tranh Giải quần vợt quốc tế Côn Minh Mở rộng 2018
Từ ngày 8-13/10/2018, tại thành phố An Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc sẽ diễn ra giải quần vợt Quốc ...

Bế mạc Giải quần vợt VTF Pro Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018

Bế mạc Giải quần vợt VTF Pro Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018
Đây là lần đầu tiên, Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội) lọt vào trận chung kết của một giải đấu quốc gia, còn ...

Ngày thi đấu thứ năm giải quần vợt VTF Pro Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018

Ngày thi đấu thứ năm giải quần vợt VTF Pro Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018
Tâm điểm của ngày thi đấu thứ năm Giải quần vợt VTF Pro Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018 chính là trận ...

Ngày thi đấu thứ tư giải quần vợt VTF Pro Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018

Ngày thi đấu thứ tư giải quần vợt VTF Pro Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018
Với Alizé Lim, tay vợt đẳng cấp quốc tế thế giới, không khó hiểu khi chưa có bất cứ tay vợt trong ...