Vietravel

Nhân vật và sự kiện

Ngày thi đấu thứ hai môn Quần vợt Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

Ngày thi đấu thứ hai môn Quần vợt Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018
Hôm nay 20/11, môn Quần vợt của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đã bước vào ngày thi đấu thứ 2 tại Cung Điền kinh Hà Nội, đường Trần Hữu Dực, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điều lệ giải quần vợt Các cây vợt xuất sắc Việt Nam - Vietravel Cup 2018

Điều lệ giải quần vợt Các cây vợt xuất sắc Việt Nam - Vietravel Cup 2018
Ban truyền thông LĐQVVN xin gửi tới quý vị khán giải Điều lệ giải quần vợt Các cây vợt xuất sắc ...

Kết thúc giải quần vợt Vietnam F5 Futures - Hải Đăng Cup 2018

Kết thúc giải quần vợt Vietnam F5 Futures - Hải Đăng Cup 2018
Hôm nay, 4/11, là ngày thi đấu cuối cùng của Giải Vietnam F5 Futures – Hải Đăng Cup 2018, với tâm ...

Ngày thi đấu thứ tám giải quần vợt Vietnam F5 Futures - Hải Đăng Cup 2018

Ngày thi đấu thứ tám giải quần vợt Vietnam F5 Futures - Hải Đăng Cup 2018
Hôm nay 3/11, giải quần vợt nhà nghề Vietnam F5 Futures – Hải Đăng Cup 2018 bước vào ngày tranh tài ...

Ngày thi đấu thứ bảy giải quần vợt Vietnam F5 Futures - Hải Đăng Cup 2018

Ngày thi đấu thứ bảy giải quần vợt Vietnam F5 Futures - Hải Đăng Cup 2018
Hôm nay 2/11, giải quần vợt nhà nghề Vietnam F5 Futures – Hải Đăng Cup 2018 vào ngày tranh tài thứ ...

Ngày thi đấu thứ sáu giải quần vợt Vietnam F5 Futures - Hải Đăng Cup 2018

Ngày thi đấu thứ sáu giải quần vợt Vietnam F5 Futures - Hải Đăng Cup 2018
Hôm nay 1/11, giải quần vợt nhà nghề Vietnam F5 Futures - Hải Đăng Cup 2018 bước vào ngày tranh tài ...

Bế mạc Giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018

Bế mạc Giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018
Hôm nay, 30/10, Giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018 bước vào ngày thi đấu cuối ...

Ngày thi đấu thứ bảy giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018

Ngày thi đấu thứ bảy giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018
Hôm nay, 30/10, Giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018 bước vào ngày thi đấu thứ ...

Hoàng Nam - Quốc Khánh lên ngôi vô địch tại Vietnam F4 Futures 2018

Hoàng Nam - Quốc Khánh lên ngôi vô địch tại Vietnam F4 Futures 2018
Hôm nay 28/10, giải quần vợt nhà nghề Vietnam F4 Futures - Hải Đăng Cup 2018 bước vào ngày thi đấu ...

Ngày thi đấu thứ sáu giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018

Ngày thi đấu thứ sáu giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018
Hôm nay, 29/10, Giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018 bước vào ngày thi đấu thứ ...

Ngày thi đấu thứ năm giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018

Ngày thi đấu thứ năm giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018
Hôm nay, 28/10, Giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018 bước vào ngày thi đấu thứ ...

Ngày thi đấu thứ tư giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018

Ngày thi đấu thứ tư giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018
Hôm nay, 27/10, Giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018 bước vào ngày thi đấu thứ ...

Ngày thi đấu thứ ba giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018

Ngày thi đấu thứ ba giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018
Hôm nay, 26/10, Giải quần vợt VTF Junior Tour 4 – Hưng Thịnh Cup 2018 bước vào ngày thi đấu thứ ...