Vietravel

Nhân vật và sự kiện

Bế mạc Giải quần vợt Vô địch Đồng đội trẻ quốc gia - Cúp Phước Thành IV - Vĩnh Long 2020

Bế mạc Giải quần vợt Vô địch Đồng đội trẻ quốc gia - Cúp Phước Thành IV - Vĩnh Long 2020
Hôm nay, Giải quần vợt Vô địch Đồng đội trẻ quốc gia – Cúp Phước Thành IV – Vĩnh Long 2020 đã bước sang ngày thi đấu thứ cuối cùng.

Ngày thi đấu thứ ba Giải quần vợt Vô địch Đồng đội trẻ quốc gia – Cúp Phước Thành IV – Vĩnh Long 2020

Ngày thi đấu thứ ba Giải quần vợt Vô địch Đồng đội trẻ quốc gia – Cúp Phước Thành IV – Vĩnh Long 2020
Hôm nay, Giải quần vợt Vô địch Đồng đội trẻ quốc gia – Cúp Phước Thành IV – Vĩnh Long 2020 đã bước ...

Ngày thi đấu thứ hai Giải quần vợt Vô địch Đồng đội trẻ quốc gia – Cúp Phước Thành IV – Vĩnh Long 2020

Ngày thi đấu thứ hai Giải quần vợt Vô địch Đồng đội trẻ quốc gia – Cúp Phước Thành IV – Vĩnh Long 2020
Hôm nay, Giải quần vợt Vô địch Đồng đội trẻ quốc gia – Cúp Phước Thành IV – Vĩnh Long 2020 đã bước ...

Khởi tranh Giải quần vợt Vô địch Đồng đội trẻ Quốc gia – Cúp Phước Thành IV – Vĩnh Long 2020

Khởi tranh Giải quần vợt Vô địch Đồng đội trẻ Quốc gia – Cúp Phước Thành IV – Vĩnh Long 2020
Sáng ngày 26/6, tại Cụm sân quần vợt Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long, số 79 ...

Bế mạc Giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020

Bế mạc Giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020
Hôm nay, Giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020 đã bước sang ngày thi đấu cuối cùng, ...

Ngày thi đấu thứ sáu giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020

Ngày thi đấu thứ sáu giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020
Hôm nay, Giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020 đã bước sang ngày thi đấu thứ sáu, với ...

Ngày thi đấu thứ năm giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020

Ngày thi đấu thứ năm giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020
Hôm nay, Giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020 đã bước sang ngày thi đấu thứ năm, ...

Ngày thi đấu thứ tư giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020

Ngày thi đấu thứ tư giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020
Hôm nay, Giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020 đã bước sang ngày thi đấu thứ tư.

Ngày thi đấu thứ ba Giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020

Ngày thi đấu thứ ba Giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020
Hôm nay, Giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020 đã bước sang ngày thi đấu thứ ba.

Ngày thi đấu thứ hai Giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020

Ngày thi đấu thứ hai Giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020
Hôm nay, Giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020 đã bước sang ngày thi đấu thứ hai. Đây ...

Khởi tranh Giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020

Khởi tranh Giải quần vợt VTF Masters 500 -1- Hai Dang Cup 2020
Sáng 15/6/2020, tại CLB Quần vợt Hải Đăng, 26 Hoàng Lê Kha, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra ...

Giải Quần vợt VTF Masters 500 - 1 - Hai Dang Cup 2020 tại Tây Ninh

Giải Quần vợt VTF Masters 500 - 1 - Hai Dang Cup 2020 tại Tây Ninh
Nhằm triển khai Đề án Đổi mới hệ thống tổ chức thi đấu giải và các khóa đào tạo của Liên đoàn Quần ...

Điều lệ Giải Quần vợt VTF Junior Tour 2 - 2020

Điều lệ Giải Quần vợt VTF Junior Tour 2 - 2020
Ban Truyền thông LĐQVVN gửi tới Quý vị Điều lệ giải Quần vợt Vô địch Thanh Thiếu Niên toàn quốc ...