Vietravel

Thông báo từ VTF

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải Vô địch quốc gia - cúp Vietravel 2015

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải Vô địch quốc gia - cúp Vietravel 2015
Giải quần vợt Vô địch Quốc gia – Cúp Vietravel 2015 sẽ được thay đổi thời gian tổ chức từ ngày 15 đến 24/9/2015 tại Thành phố Hà Nội

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải Thanh thiếu niên xuất sắc toàn quốc năm 2015

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải Thanh thiếu niên xuất sắc toàn quốc năm 2015
Giải quần vợt Thanh thiếu niên xuất sắc toàn quốc năm 2015 sẽ được thay đổi thời gian tổ chức từ ...

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - CÚP VIETRAVEL 2015

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - CÚP VIETRAVEL 2015
Thời gian và địa điểm thi đấu - Thời gian thi đấu: Từ ngày 20 đến 27 tháng 09 năm 2015. - Ngày ...

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải Vô địch quốc gia 2015

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải Vô địch quốc gia 2015
Giải Vô địch quốc gia sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến 27/9/2015 tại Hà Nội

Thông báo thay đổi thông tin tại Điều lệ các giải Thanh thiếu niên năm 2015

Thông báo thay đổi thông tin tại Điều lệ các giải Thanh thiếu niên năm 2015
Do có sự thay đổi đột xuất về đơn vị tài trợ bóng tennis cho các giải quần vợt quốc gia năm 2015. ...

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT THANH THIẾU NIÊN XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT THANH THIẾU NIÊN XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015
Giải Quần vợt Thanh thiếu niên xuất sắc toàn quốc 2015 sẽ diễn ra từ ngày 30/7 - 09/8/2015 tại ...

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC 2015

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC 2015
Giải Quần vợt Vô địch Thanh thiếu niên toàn quốc 2015 sẽ diễn ra từ ngày 02 - 12/7/2015 tại Sóc ...

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT NĂNG KHIẾU TOÀN QUỐC NĂM 2015

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT NĂNG KHIẾU TOÀN QUỐC NĂM 2015
Giải Quần vợt Năng Khiếu toàn quốc năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 30/6/2015 tại Thành phố Buôn ...

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA - CUP VIETRAVEL 2015

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA - CUP VIETRAVEL 2015
Giải Quần vợt Vô địch đồng đội quốc gia - Cup Vietravel 2015 sẽ diễn ra từ ngày 08 đến 16/5/2015 ...

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH NAM TOÀN QUỐC NĂM 2015

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH NAM TOÀN QUỐC NĂM 2015
Giải Quần vợt Vô địch Nam toàn quốc năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 19/4/2015 tại Thị xã Gia ...

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH NỮ TOÀN QUỐC NĂM 2015

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH NỮ TOÀN QUỐC NĂM 2015
Giải Quần vợt Vô địch Nữ toàn quốc năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 06 đến 14/03/2015 tại thành phố Đà ...

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM 2015 CỦA LĐQVVN

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM 2015 CỦA LĐQVVN
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM 2015 CỦA LĐQVVN

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT CÁC CÂY VỢT XUẤT SẮC VIỆT NAM - VIETRAVEL MASTER CUP 2014

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT CÁC CÂY VỢT XUẤT SẮC VIỆT NAM - VIETRAVEL MASTER CUP 2014
Giải Quần vợt Các cây vợt xuất sắc Việt Nam - Vietravel Master Cup 2014 sẽ diễn ra từ ngày 22 - ...