Vietravel

Thông báo từ VTF

Thông báo về Giải ATP Challenger Việt Nam mở rộng 2015

Thông báo về Giải ATP Challenger Việt Nam mở rộng 2015
Ban truyền thông - Liên đoàn Quần vợt Việt Nam

Thông báo tổ chức khóa đào tạo HLV cấp I quốc gia năm 2015

Thông báo tổ chức khóa đào tạo HLV cấp I quốc gia năm 2015
Căn cứ kế hoạch đào tạo các khóa Huấn luyện viên Quần vợt năm 2015. Thể theo nguyện vọng của các ...

Thông báo thay đổi bóng thi đấu tại giải Thanh thiếu niên xuất sắc toàn quốc 2015

Thông báo thay đổi bóng thi đấu tại giải Thanh thiếu niên xuất sắc toàn quốc 2015
LĐQVVN thông báo thay đổi loại bóng thi đấu tại giải Thanh thiếu niên xuất sắc toàn quốc 2015

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải Vô địch quốc gia - cúp Vietravel 2015

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải Vô địch quốc gia - cúp Vietravel 2015
Giải quần vợt Vô địch Quốc gia – Cúp Vietravel 2015 sẽ được thay đổi thời gian tổ chức từ ngày 15 ...

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải Thanh thiếu niên xuất sắc toàn quốc năm 2015

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải Thanh thiếu niên xuất sắc toàn quốc năm 2015
Giải quần vợt Thanh thiếu niên xuất sắc toàn quốc năm 2015 sẽ được thay đổi thời gian tổ chức từ ...

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - CÚP VIETRAVEL 2015

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - CÚP VIETRAVEL 2015
Thời gian và địa điểm thi đấu - Thời gian thi đấu: Từ ngày 20 đến 27 tháng 09 năm 2015. - Ngày ...

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải Vô địch quốc gia 2015

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức giải Vô địch quốc gia 2015
Giải Vô địch quốc gia sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến 27/9/2015 tại Hà Nội