Vietravel

Thông báo từ VTF

Thông báo thay đổi thông tin tại Điều lệ các giải Thanh thiếu niên năm 2015

Thông báo thay đổi thông tin tại Điều lệ các giải Thanh thiếu niên năm 2015
Do có sự thay đổi đột xuất về đơn vị tài trợ bóng tennis cho các giải quần vợt quốc gia năm 2015. Liên đoàn Quần vợt Việt Nam xin thông báo

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT THANH THIẾU NIÊN XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT THANH THIẾU NIÊN XUẤT SẮC TOÀN QUỐC 2015
Giải Quần vợt Thanh thiếu niên xuất sắc toàn quốc 2015 sẽ diễn ra từ ngày 30/7 - 09/8/2015 tại ...

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC 2015

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC 2015
Giải Quần vợt Vô địch Thanh thiếu niên toàn quốc 2015 sẽ diễn ra từ ngày 02 - 12/7/2015 tại Sóc ...

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT NĂNG KHIẾU TOÀN QUỐC NĂM 2015

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT NĂNG KHIẾU TOÀN QUỐC NĂM 2015
Giải Quần vợt Năng Khiếu toàn quốc năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 30/6/2015 tại Thành phố Buôn ...

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA - CUP VIETRAVEL 2015

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI QUỐC GIA - CUP VIETRAVEL 2015
Giải Quần vợt Vô địch đồng đội quốc gia - Cup Vietravel 2015 sẽ diễn ra từ ngày 08 đến 16/5/2015 ...

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH NAM TOÀN QUỐC NĂM 2015

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH NAM TOÀN QUỐC NĂM 2015
Giải Quần vợt Vô địch Nam toàn quốc năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 19/4/2015 tại Thị xã Gia ...

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH NỮ TOÀN QUỐC NĂM 2015

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH NỮ TOÀN QUỐC NĂM 2015
Giải Quần vợt Vô địch Nữ toàn quốc năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 06 đến 14/03/2015 tại thành phố Đà ...

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM 2015 CỦA LĐQVVN

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM 2015 CỦA LĐQVVN
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM 2015 CỦA LĐQVVN

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT CÁC CÂY VỢT XUẤT SẮC VIỆT NAM - VIETRAVEL MASTER CUP 2014

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT CÁC CÂY VỢT XUẤT SẮC VIỆT NAM - VIETRAVEL MASTER CUP 2014
Giải Quần vợt Các cây vợt xuất sắc Việt Nam - Vietravel Master Cup 2014 sẽ diễn ra từ ngày 22 - ...

THÔNG BÁO VỀ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN CẤP 1 QUỐC GIA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO VỀ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN CẤP 1 QUỐC GIA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Khóa đào tạo HLV quần vợt cơ bản cấp 1 quốc gia sẽ diễn ra tại Tp. HCM từ 07-13/9/2014 tại Tp. HCM

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN ĐƯỢC ĐẶC CÁCH THAM DỰ GIẢI QUẦN VỢT THANH THIẾU NIÊN XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2014

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN ĐƯỢC ĐẶC CÁCH THAM DỰ GIẢI QUẦN VỢT THANH THIẾU NIÊN XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2014
Giải quần vợt Thanh thiếu niên xuất sắc toàn quốc năm 2014 sẽ diễn ra từ 03-12/8/2014 tại Tp. Nha ...

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT THANH THIẾU NIÊN XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2014

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT THANH THIẾU NIÊN XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2014
Giải quần vợt Thanh thiếu niên xuất sắc toàn quốc năm 2014 sẽ diễn ra từ 03 - 12/8/2014 tại Tp. Nha ...

THÔNG TIN VỀ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2014

THÔNG TIN VỀ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2014
Giải quần vợt vô địch Thanh thiếu niên toàn quốc năm 2014 sẽ diễn ra từ 26/6-05/7/2014 tại Tp. Cần ...