Vietravel

Thông báo từ VTF

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH NAM TOÀN QUỐC NĂM 2015

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH NAM TOÀN QUỐC NĂM 2015
Giải Quần vợt Vô địch Nam toàn quốc năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 19/4/2015 tại Thị xã Gia Nghĩa - Đăk Nông

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH NỮ TOÀN QUỐC NĂM 2015

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH NỮ TOÀN QUỐC NĂM 2015
Giải Quần vợt Vô địch Nữ toàn quốc năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 06 đến 14/03/2015 tại thành phố Đà ...

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM 2015 CỦA LĐQVVN

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM 2015 CỦA LĐQVVN
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM 2015 CỦA LĐQVVN

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT CÁC CÂY VỢT XUẤT SẮC VIỆT NAM - VIETRAVEL MASTER CUP 2014

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT CÁC CÂY VỢT XUẤT SẮC VIỆT NAM - VIETRAVEL MASTER CUP 2014
Giải Quần vợt Các cây vợt xuất sắc Việt Nam - Vietravel Master Cup 2014 sẽ diễn ra từ ngày 22 - ...

THÔNG BÁO VỀ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN CẤP 1 QUỐC GIA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO VỀ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN CẤP 1 QUỐC GIA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Khóa đào tạo HLV quần vợt cơ bản cấp 1 quốc gia sẽ diễn ra tại Tp. HCM từ 07-13/9/2014 tại Tp. HCM

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN ĐƯỢC ĐẶC CÁCH THAM DỰ GIẢI QUẦN VỢT THANH THIẾU NIÊN XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2014

DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN ĐƯỢC ĐẶC CÁCH THAM DỰ GIẢI QUẦN VỢT THANH THIẾU NIÊN XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2014
Giải quần vợt Thanh thiếu niên xuất sắc toàn quốc năm 2014 sẽ diễn ra từ 03-12/8/2014 tại Tp. Nha ...

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT THANH THIẾU NIÊN XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2014

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT THANH THIẾU NIÊN XUẤT SẮC TOÀN QUỐC NĂM 2014
Giải quần vợt Thanh thiếu niên xuất sắc toàn quốc năm 2014 sẽ diễn ra từ 03 - 12/8/2014 tại Tp. Nha ...

THÔNG TIN VỀ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2014

THÔNG TIN VỀ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2014
Giải quần vợt vô địch Thanh thiếu niên toàn quốc năm 2014 sẽ diễn ra từ 26/6-05/7/2014 tại Tp. Cần ...

THÔNG BÁO VỀ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN VÀ TRỌNG TÀI MÔN QUẦN VỢT CẤP QUỐC GIA TẠI CẦN THƠ

THÔNG BÁO VỀ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN VÀ TRỌNG TÀI MÔN QUẦN VỢT CẤP QUỐC GIA TẠI CẦN THƠ
Khóa đào tại HLV và Trọng tài Quần vợt tại khu vực phía Nam sẽ diễn ra từ 24-26/6/2014 tại TP. Cần ...

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2014

ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH THANH THIẾU NIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2014
Giải sẽ diễn ra từ 26/6-05/7/2014 tại TP. Cần Thơ

TCBC_GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH NAM TOÀN QUỐC NĂM 2014 SẮP KHỞI TRANH TẠI ĐẮK LẮK

TCBC_GIẢI QUẦN VỢT VÔ ĐỊCH NAM TOÀN QUỐC NĂM 2014 SẮP KHỞI TRANH TẠI ĐẮK LẮK
Giải sẽ chính thức khai mạc lúc 8h00 sáng ngày 17/5/2014 tại TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk

TCBC_KẾT QUẢ HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ LẦN THỨ VIII - KHÓA V

TCBC_KẾT QUẢ HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ LẦN THỨ VIII - KHÓA V
Hội nghị đã bàn và quyết những vấn đề quan trọng của Quần vợt Việt Nam