Vietravel

Tổ chức Khoá đào tạo Trọng tài quốc gia cấp I năm 2019 tại tỉnh Đồng Tháp

02/12/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Tổ chức Khoá đào tạo Trọng tài quốc gia cấp I năm 2019 tại tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày 29/11-1/12/2019, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Quần vợt tỉnh Đồng Tháp tổ chức Khoá đào tạo trọng tài Quần vợt cấp 1 Quốc gia năm 2019.
 

Ban Truyền Thông