Vietravel

Bảng xếp hạng VĐV Quốc gia và Thanh thiếu niên toàn quốc tháng 10 năm 2020

07/10/2020    4.6/5 trong 5 lượt 
Ban Truyền thông LĐQVVN xin gửi tới Quý vị Bảng xếp hạng VĐV Quốc gia và Thanh Thiếu Niên tháng 10/2020. Bảng xếp hạng này được sử dụng làm căn cứ xếp hạng VĐV hạt giống ưu tiên trong bốc thăm các giải sắp tới của VTF.
Ban Truyền thông