Huấn luyện đào tạo

  • Khóa Đào tạo Trọng tài Quần vợt cấp 1 Quốc tế (ITF) 2024

    Khóa Đào tạo Trọng tài Quần vợt cấp 1 Quốc tế (ITF) 2024

    Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka tổ chức khóa đào tạo trọng tài quần vợt cấp 1 quốc tế (ITF) 2024.Thời gian: 20/04/2024 – 22/04/2024Địa điểm: Cụm sân quần vợt Hanaka, phường Trang Hạ, Đồng Nguyên, TP. Từ Sơn, Bắc NinhKhóa đào tạo với sự…