Vietravel

Công văn số 288/TCTDTT-VP của Tổng Cục Thể dục Thể thao về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

10/03/2020    4.6/5 trong 5 lượt 
Ban Truyền thông LĐQVVN xin gửi tới Quý vị Công văn số 288/TCTDTT-VP của Tổng Cục Thể dục Thể thao về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.
Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, yêu cầu tạm dừng hoặc lùi thời gian tổ chức các lớp tập huấn, các giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia trong tháng 3 năm 2020; huỷ kế hoạch cử đội tuyển, đội tuyển trẻ thể thao quốc gia đi tập huấn, thi đấu nước ngoài và các đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài cho đến hết quý I năm 2020.

Ban Truyền Thông