Vietravel

ĐIỀU LỆ VÀ MẪU ĐĂNG KÍ GIẢI QUẦN VỢT XE LĂN VĐQG 2022

26/10/2022    4.6/5 trong 5 lượt 
ĐIỀU LỆ VÀ MẪU ĐĂNG KÍ GIẢI QUẦN VỢT XE LĂN VĐQG 2022
Ban Truyền thông LĐQVVN xin gửi tới Quý vị Điều lệ giải Vô địch Quần vợt Xe lăn toàn quốc năm 2022 và Mẫu đăng ký gửi kèm theo.
Giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 01 và 02/12/2022.
Tại: Trung tâm Thể thao Ba Đình, số 115 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.


 
Ban Truyền Thông