Giải Phong trào toàn quốc Cúp VTV8 (VTF Amateur Tour 1)

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên (VTV8) tổ chức Giải Quần vợt phong trào toàn quốc – Cúp VTV8 năm 2024. Khởi tranh từ ngày 28-31/03/2024 tại TP. Đà Nẵng