Vietravel

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG LUẬT QUẦN VỢT BÃI BIỂN TẠI VIỆT NAM & ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT BÃI BIỂN VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NĂM 2022

25/08/2022    4.6/5 trong 5 lượt 
QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG LUẬT QUẦN VỢT BÃI BIỂN TẠI VIỆT NAM & ĐIỀU LỆ GIẢI QUẦN VỢT BÃI BIỂN VÔ ĐỊCH QUỐC GIA NĂM 2022
🎾Ban Truyền thông LĐQVVN xin gửi tới Quý vị Quyết định áp dụng Luật Quần vợt Bãi biển tại Việt Nam & Điều lệ giải Quần vợt Bãi biển Vô địch quốc gia năm 2022, kèm theo mẫu đăng ký giải. 📅Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 24/9/2022 📍Tại Khu du lịch Sinh thái biển Hải Tiến - tỉnh Thanh Hóa.
 


 
Ban Truyền Thông