Vietravel

Quyết định ban hành quy định về thủ tục công nhận cơ sở vật chất - sân bãi đạt tiêu chuẩn môn quần vợt

30/03/2021    4.6/5 trong 5 lượt 
Quyết định ban hành quy định về thủ tục công nhận cơ sở vật chất - sân bãi đạt tiêu chuẩn môn quần vợt
Ban Truyền thông LĐQVVN xin gửi tới Quý vị Quyết định số 13 v/v ban hành quy định về thủ tục công nhận cơ sở vật chất - sân bãi đạt tiêu chuẩn môn quần vợt.

Ban Truyền thông