Vietravel

QUYẾT ĐỊNH CÁC TRƯỞNG BAN CHUYÊN MÔN & QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHÂN SỰ VÀO CÁC BAN CHUYÊN MÔN CỦA VTF NK VII

16/02/2023    4.6/5 trong 5 lượt 
QUYẾT ĐỊNH CÁC TRƯỞNG BAN CHUYÊN MÔN & QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHÂN SỰ VÀO CÁC BAN CHUYÊN MÔN CỦA VTF NK VII
Ban Truyền thông LĐQVVN xin gửi tới Quý vị ’Quyết định các Trưởng ban chuyên môn và Quyết định phân công nhân sự vào các ban chuyên môn của Liên đoàn Quần vợt Việt Nam nhiệm kỳ VII’.
 Ban Truyền Thông