Vietravel

Thanh hoá không đăng cai tổ chức Giải Quần vợt VTF Junior Tour 2 - 2021

21/10/2021    4.6/5 trong 5 lượt 
Thanh hoá không đăng cai tổ chức Giải Quần vợt VTF Junior Tour 2 - 2021
Ban Truyền thông LĐQVVN xin gửi tới quý vị Công văn của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hoá về việc xin không đăng cai Giải Quần vợt VTF Junior Tour 2 - 2021.
 

Ban Truyền Thông