Vietravel

THÔNG BÁO VỀ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN QUẦN VỢT CẤP 1 QUỐC TẾ (ITF) 2023

10/05/2023    4.6/5 trong 5 lượt 
THÔNG BÁO VỀ KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN QUẦN VỢT CẤP 1 QUỐC TẾ (ITF) 2023
Ban Truyền thông LĐQVVN xin gửi tới Quý vị thông tin về khóa đào tạo huấn luyện viên Quần vợt cấp Quốc tế (ITF) 2023 và biểu mẫu đăng ký tham gia khóa huấn luyện