Vietravel

THƯ CHÚC MỪNG CỦA CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT THẾ GIỚI

13/01/2023    4.6/5 trong 5 lượt 
THƯ CHÚC MỪNG CỦA CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT THẾ GIỚI
🥎Ban Truyền thông LĐQVVN xin gửi tới Quý vị Thư chúc mừng của Ông David Haggerty - Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Thế giới gửi Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội Đại biểu Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Nhiệm kỳ VII (2022-2027). #VTF #ITF #TennisBan Truyền Thông