Vietravel

Tin tức

THƯ CHÚC MỪNG CỦA CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT THẾ GIỚI

THƯ CHÚC MỪNG CỦA CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT THẾ GIỚI
🥎Ban Truyền thông LĐQVVN xin gửi tới Quý vị Thư chúc mừng của Ông David Haggerty - Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Thế giới gửi Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội Đại biểu Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Nhiệm kỳ VII (2022-2027). #VTF #ITF #Tennis

BẾ MẠC MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

BẾ MẠC MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022
Hôm nay ngày 19/12/2022, môn Quần vợt tại Đại hội Thế thao Toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã bước ...

NGÀY THI ĐẤU THỨ CHÍN MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

NGÀY THI ĐẤU THỨ CHÍN MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022
Hôm nay ngày 16/12/2022, môn Quần vợt tại Đại hội Thế thao Toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã bước ...

NGÀY THI ĐẤU THỨ TÁM MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

NGÀY THI ĐẤU THỨ TÁM MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022
Hôm nay ngày 16/12/2022, môn Quần vợt tại Đại hội Thế thao Toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã bước ...

NGÀY THI ĐẤU THỨ BẢY MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

NGÀY THI ĐẤU THỨ BẢY MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022
Hôm nay ngày 16/12/2022, môn Quần vợt tại Đại hội Thế thao Toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã bước ...

NGÀY THI ĐẤU THỨ SÁU MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

NGÀY THI ĐẤU THỨ SÁU MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022
Hôm nay ngày 15/12/2022, môn Quần vợt tại Đại hội Thế thao Toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã bước ...

NGÀY THI ĐẤU THỨ NĂM MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

NGÀY THI ĐẤU THỨ NĂM MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022
Hôm nay ngày 14/12/2022, môn Quần vợt tại Đại hội Thế thao Toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã bước ...

NGÀY THI ĐẤU THỨ TƯ MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

NGÀY THI ĐẤU THỨ TƯ MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022
Hôm nay ngày 13/12/2022, môn Quần vợt tại Đại hội Thế thao Toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã bước ...

NGÀY THI ĐẤU THỨ BA MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

NGÀY THI ĐẤU THỨ BA MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022
Hôm nay ngày 12/12/2022, môn Quần vợt tại Đại hội Thế thao Toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã bước ...

NGÀY THI ĐẤU THỨ HAI MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

NGÀY THI ĐẤU THỨ HAI MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022
Sáng nay, ngày 11/12/2022 đã diễn ra Lễ khai mạc môn Quần vợt Đại hội Thế thao Toàn quốc lần thứ IX ...

BXH VĐV QUẦN VỢT QUỐC GIA THÁNG 12/2022

BXH VĐV QUẦN VỢT QUỐC GIA THÁNG 12/2022
Liên đoàn Quần vợt Việt Nam xin gửi tới các Quý vị Bảng xếp hạng Vận động viên Quần vợt Quốc gia ...

NGÀY THI ĐẤU THỨ NHẤT MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022

NGÀY THI ĐẤU THỨ NHẤT MÔN QUẦN VỢT ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022
Hôm nay, môn Quần vợt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã khởi tranh. Trong ngày ...

BẾ MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT XE LĂN TOÀN QUỐC NĂM 2022

BẾ MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH QUẦN VỢT XE LĂN TOÀN QUỐC NĂM 2022
Sáng nay, ngày 02/12/2022 đã diễn ra những lượt trận cuối cùng của Giải Vô địch Quần vợt Xe lăn ...