Vietravel

Thông báo từ VTF

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÓNG VIÊN ĐĂNG KÝ TÁC NGHIỆP TẠI VÒNG LOẠI DAVIS CUP 2014 NHÓM II

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÓNG VIÊN ĐĂNG KÝ TÁC NGHIỆP TẠI VÒNG LOẠI DAVIS CUP 2014 NHÓM II
VTF bắt đầu nhận đăng ký tác nghiệp tại Lâm Đồng từ báo chí từ hôm nay 23/1/2014.