Vietravel

Thông báo từ VTF

Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm 2020

Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm 2020
Ban Truyền thông Liên đoàn Quần vợt Việt Nam xin gửi tới Quý vị Kế hoạch hoạt động chuyên môn (Dự kiến) năm 2020.

Thông báo v/v phong cấp VĐV Quần vợt năm 2019

Thông báo v/v phong cấp VĐV Quần vợt năm 2019
Ban Truyền thông LĐQVVN gửi tới Quý vị Thông báo v/v Phong cấp vận động viên Quần vợt năm 2019, ...

Tổ chức Khoá đào tạo Trọng tài quốc gia cấp I năm 2019 tại tỉnh Đồng Tháp

Tổ chức Khoá đào tạo Trọng tài quốc gia cấp I năm 2019 tại tỉnh Đồng Tháp
Từ ngày 29/11-1/12/2019, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Quần vợt tỉnh Đồng Tháp ...

Thông báo về việc hoãn tổ chức giải Quần vợt Vô địch Đông Nam Á lần I năm 2019

Thông báo về việc hoãn tổ chức giải Quần vợt Vô địch Đông Nam Á lần I năm 2019
Ban Truyền thông LĐQVVN xin gửi tới Quý vị Thông báo về việc hoãn tổ chức giải Quần vợt Vô địch ...

Thông báo v/v tổ chức Khóa trọng tài cấp 1 Quốc gia năm 2019 tại Đồng Tháp

Thông báo v/v tổ chức Khóa trọng tài cấp 1 Quốc gia năm 2019 tại Đồng Tháp
Ban Truyền thông LĐQVVN gửi tới các anh, chị Thông báo v/v tổ chức Khóa trọng tài cấp 1 Quốc gia ...

BXH VĐV Quốc gia & Thanh Thiếu niên cập nhật tháng 10/2019

BXH VĐV Quốc gia & Thanh Thiếu niên cập nhật tháng 10/2019
Ban Truyền thông LĐQVVN gửi tới các Quý vị Bảng xếp hạng VĐV Quốc gia & Thanh thiếu niên tháng ...

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức giải Quần vợt VTF Junior Tour 4 - 2019

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức giải Quần vợt VTF Junior Tour 4 - 2019
Ban Truyền thông LĐQVVN gửi tới Quý vị Thông báo v/v thay đổi thời gian tổ chức giải Quần vợt VTF ...

BXH VĐV Quốc gia & Thanh Thiếu niên cập nhật tháng 9/2019

BXH VĐV Quốc gia & Thanh Thiếu niên cập nhật tháng 9/2019
Ban truyền thông LĐQVVN gửi tới các anh, chị BXH VĐV Quốc gia & Thanh thiếu niên VTF tháng 9/2019 ...

BXH VĐV Quốc gia & Thanh Thiếu niên cập nhật tháng 8/2019

BXH VĐV Quốc gia & Thanh Thiếu niên cập nhật tháng 8/2019
Ban Truyền thông LĐQVVN kính gửi tới Quý vị Bảng xếp hạng Vận động viên Quốc gia & Thanh thiếu niên ...

BXH VĐV Quốc gia & Thanh Thiếu niên cập nhật tháng 7/2019

BXH VĐV Quốc gia & Thanh Thiếu niên cập nhật tháng 7/2019
Ban Truyền thông LĐQVVN kính gửi tới Quý vị BXH Vận động viên Quốc gia & Thanh Thiếu Niên VTF tháng ...

Quy tắc Tác phong VĐV quần vợt chuyên nghiệp

Quy tắc Tác phong VĐV quần vợt chuyên nghiệp
Ban truyền thông LĐQVVN xin gửi tới Quý vị Quy tắc Tác phong VĐV Quần vợt chuyên nghiệp.

BXH VĐV Quốc gia & Thanh Thiếu niên cập nhật tháng 6/2019

BXH VĐV Quốc gia & Thanh Thiếu niên cập nhật tháng 6/2019
Ban Truyền thông LĐQVVN kính gửi tới Quý vị BXH VĐV Quốc gia & Thanh Thiếu Niên tháng 6/2019. BXH ...

Tổ chức Khoá đào tạo HLV quốc gia cấp II năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức Khoá đào tạo HLV quốc gia cấp II năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh
Ban Truyền thông LĐQVVN kính gửi tới Quý vị Thông báo v/v tổ chức Khóa đào tạo HLV cấp 2 Quốc gia ...