Vietravel

Tổ chức Khoá đào tạo Trọng tài quần vợt cấp 1 quốc gia năm 2023 tại Vũng Tàu

12/05/2023    4.6/5 trong 5 lượt 
Tổ chức Khoá đào tạo Trọng tài quần vợt cấp 1 quốc gia năm 2023 tại Vũng Tàu
Ban Truyền thông LĐQVVN xin gửi tới Quý vị Thông báo v/v tổ chức Khoá đào tạo Trọng tài quần vợt cấp 1 quốc gia năm 2023 diễn ra từ ngày 08/06 đến 11/05/2023 tại tại Vũng Tàu