Vietravel

Tôn chỉ mục đích

            Liên đoàn Quần vợt Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp về quần vợt và các hoạt động liên quan đến quần vợt trong phạm vi Việt Nam và quốc tế, tập hợp các thành viên để phát triển phong trào quần vợt nhằm mục đích rèn luyện sức khỏe, thể lực cho quần chúng nhân dân góp phần nâng cao thành tích và vị thế của quần vợt Việt Nam trong khu vực và trên toàn thế giới.