Vietravel

VTF kêu gọi quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

23/10/2020    4.6/5 trong 5 lượt 
Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, góp phần giúp nhân dân vùng bị bão lũ, thiên tai nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Ban Truyền thông