Vietravel

VTF tổ chức Khóa đào tạo HLV Quần vợt cấp 1 quốc gia năm 2020

12/11/2020    4.6/5 trong 5 lượt 
Ban Truyền thông LĐQVVN xin gửi tới Quý vị Thông báo v/v tổ chức Khóa đào tạo HLV Quần vợt cấp 1 quốc gia (VTF) năm 2020, diễn ra từ ngày 01/12 đến 07/12/2020 tại CLB Quần vợt Phú Thọ - Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Truyền thông