Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (Vietnam Tennis Federation – VTF) là tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số 42/CT của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính Phủ) ngày 27/05/1989, hoạt động trong lĩnh vực quần vợt trên phạm vi cả nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (Vietnam Tennis Federation – VTF) là tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số 42/CT của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính Phủ) ngày 27/05/1989, hoạt động trong lĩnh vực quần vợt trên phạm vi cả nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Hiện nay VTF có hơn 80 đơn vị thành viên (bao gồm LĐQV các bộ ngành, tỉnh, thành phố và các Ngành nghề như CLB Doanh nhân trẻ Việt Nam, CLB Tennis Ngành TTNT Miền trung nam bộ & Tây Nguyên, CLB Tennis VLXD – TTNT Việt Nam, LĐQV ngành du lịch, Ngân hàng, Diễn đàn Vntennis, … và đã có thành viên là Hội Quần vợt của người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Liên bang Nga – ViTAR).

Trở thành Liên đoàn mạnh, uy tín của Quốc gia.

Số 1 Đông Nam Á về phong trào Quần vợt.

Nâng cao Vị thế Liên đoàn Quần vợt Việt Nam với Liên đoàn Quần vợt Đông Nam Á, Châu Á & Quốc tế.

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (Vietnam Tennis Federation – VTF) là tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập theo Quyết định số 42/CT của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính Phủ) ngày 27/05/1989, hoạt động trong lĩnh vực quần vợt trên phạm vi cả nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) là thành viên chính thức của: Ủy Ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Quần vợt Đông Nam Á (SeaTF), Liên đoàn Quần vợt Châu Á (ATF) và Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF).

Hiện nay VTF có hơn 80 đơn vị thành viên (bao gồm LĐQV các bộ ngành, tỉnh, thành phố và các Ngành nghề như CLB Doanh nhân trẻ Việt Nam, CLB Tennis Ngành TTNT Miền trung nam bộ & Tây Nguyên, CLB Tennis VLXD – TTNT Việt Nam, LĐQV ngành du lịch, Ngân hàng, Diễn đàn Vntennis, … và đã có thành viên là Hội Quần vợt của người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Liên bang Nga – ViTAR).